Điều 1. Hỗ trợ kỹ thuật tại nhà:

  • Cty cam kết hỗ trợ kỹ thuật miễn phí tại nhà khách hàng trong 30 ngày từ khi mua sản phẩm (không quá 3 lần với trường hợp lỗi do người sử dụng).
  • Cty cam kết hỗ trợ kỹ thuật miễn phí tại nhà khách hàng trong 24 tháng từ khi mua sản phẩm (Chỉ áp dụng đối với camera giám sát).
  • Sau 30 ngày kể từ khi mua sản phẩm, sẽ áp dụng địa điểm bảo hành tại Điều 2
  • Sau 30 ngày kể từ khi mua sản phẩm, nếu khách hàng muốn xử lý sự cố tại nhà sẽ áp dụng mức phí dịch vụ